Teknikprogrammet (Endast Mölnlycke)

Teknikprogrammet passar dig som tycker om teknik och tekniska processer, och på det här programmet kommer du både att lära dig mer om befintlig teknik och om hur utveckling av ny teknik sker. Eftersom teknisk utveckling går hand i hand med samhällsutveckling – och tvärtom – så kommer du också att lära dig se samband mellan teknik och samhälle.

Tekniken & du

Du som är intresserad av matematik, fysik och kemi kommer att känna dig hemma på teknikprogrammet – och här kommer du att lära dig mycket om hur hela kedjan från behov till färdig lösning ser ut och fungerar. Hur utvecklas en idé? Vilka processer består design, konstruktion och produktion av? Hur ser hållbara lösningar ut? Till din hjälp finns förstås design- och beräkningsprogram som du också kommer att få lära dig att använda.

Forma framtiden

Det här är en utbildning där du i stort utsträckning kommer att möta utmaningar som fordrar både kreativ problemlösning och samarbete med andra, inte sällan i projektform eftersom det är ett mycket vanligt sätt att arbeta med teknisk utveckling. Teknikprogrammet handlar alltså mycket om att analysera, modellera, simulera, bedöma och utveckla teknik. För att lyckas så bra som möjligt med detta kommer du också att få träna på och finslipa dina förmågor att se samband, dra slutsatser och att argumentera.

Kontakta oss om du har frågor – kontaktinformation finns längst ner på sidan!