Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av samhällsfrågor – vad som händer i världen och varför? Samhällsvetenskaps-programmet är en bred utbildning där du kommer du att få kunskaper om olika samhällsförhållanden och om samspelet mellan människor och samhälle. Och efter examen är du väl förberedd för en mängd olika högskoleutbildningar.

Lära dig se samband

Du kan fördjupa dig i ämnen som samhällskunskap, historia, religion, ekonomi och humaniora och lär dig se samband mellan dessa och andra vetenskaper. Utbildningen ger dig också förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheten att bygga ett hållbart samhälle.

Källkritik och kunskapsvärdering

Under utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att formulera, analysera och lösa problem. Ett viktigt mål är att du ska träna din förmåga att reflektera och på ett självständigt sätt värdera olika kunskaper och information.

Flera olika valmöjligheter

Våra programfördjupningskurser ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom till exempel medier och kommunikation, ledarskap och organisation och entreprenörskap. Vet du redan vad du vill läsa på högskolan eller universitetet? Då har du möjlighet att komplettera dina studier via våra valbara kurser så att du uppnår den behörighet du behöver.

Kontakta oss om du har frågor – kontaktinformation finns längst ner på sidan!