Naturvetenskap och samhälle

Är du nyfiken på hur allt hänger ihop och fungerar – människan, naturen och livet? Gillar du matematik, att laborera och undersöka? Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig. Och efter din examen har du många valmöjligheter inför dina fortsatta högskolestudier.

Teori varvat med praktik

Inriktningen Naturvetenskap och Samhälle innehåller fördjupande kurser i inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Inom vår programfördjupning kan du även läsa ytterligare samhällskunskap, internationell ekonomi och hållbart samhällsbyggande (se vidare i poängplanen).

Internationell vinkling

För att du ska kunna presentera dina vetenskapliga analyser är det viktigt att du utvecklar ditt språk och din förmåga att kommunicera. Därför får du också lära dig att förstå, läsa, skriva om och diskutera naturvetenskap – på engelska.

Modern teknik och utrustning

Att kunna söka, bearbeta och tolka information, och använda ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Därför får du träna massor på att använda modern teknik och utrustning under gymnasietiden.

Kontakta oss om du har frågor – kontaktinformation finns längst ner på sidan!